Historie

Eltvik & Åhjem Eftf ble etablert av Rasmus Dybedal og Anders Bjørkelo i 1898. På begynnelsen av 1900-tallet reiste de til Amerika med seilbåter for å kjøpe lampeolje på eikefat, som de tok med seg hjem til Norge og solgte til landhandlere langs kysten. I 1932 fikk Eltvik & Åhjem Eftf AS det første tankanlegget på Vestlandet. Lars og Petra Eltvik tok over driften, og drev firmaet i mange år. Deretter ble firmaet videreført til John og Liv Åhjem. De driftet firmaet frem til 1982, da deres sønn, Ståle Åhjem, overtok. Firmaet har altså vært i familien helt fra begynnelsen av, Rasmus Dybedal var onkelen til Ståle Åhjems bestemor. Kunnskap og erfaringer har gått i arv, og vi er stolte over å fortsatt drive et svært vellykket og stabilt firma.

I dag

I dag er vi 4 heltidsansatte og 1 deltidsansatt. Ståle Åhjem er daglig leder, og utdannet fyringstekniker med fagbrev for dette.